Czeiner Gábor Hefele-díjas

Mintegy három évtizedes hagyomány, hogy Márton napján Szombathely városa gálaműsor keretében adja át legmagasabb kitüntetéseit. A kulturális műsorral fűszerezett rendezvényen Czeiner Gábor Hefele-díjat vehetett át az AGORA Művelődési és Sportházban.

"Hefele-díj” adományozható annak a személynek, aki a városfejlesztés és városépítés területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.

Czeiner Gábor Kaposváron született 1940-ben. A Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1964-ben diplomadíjasként végzett. Friss diplomával másfél hónapos nyugat-európai tanulmányúton öt országban járt.

1964. októbertől Szombathelyen – első munkahelyén - a Vasitervnél (Vas Megyei Tanácsi Tervező Iroda) dolgozott, rövid időn belül irányító tervezőként. Építésztervezői tevékenysége során lakó-, ipari-, oktatási-, egészségügyi épületek terveit készítette. Munkássága során mintegy 300, jórészt kiviteli tervet készített, melynek nagy része felépült. 1982-től településtervezéssel is foglalkozott. 1974 óta tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének, 15 évig tagja volt a Vas Megyei Műemlékvédelmi Bizottságnak is. Részt vett a Szentgotthárd Művelődési Központ témára kiírt zártkörű műemléki tervpályázaton, ahol második díjat nyert.

Munkái főleg Szombathely, Szentgotthárd, Körmend, városokban koncentrálódtak. Utóbbi kettő az ő tevékenysége idején kapott városi rangot. E mellett dolgozott a megye határán túl is, Somogy, Zala, Veszprém megyékben. Néhány megépült munkáját, köztük 1976-ban a szentgotthárdi új városközpontját publikálta a Magyar Építőművészet folyóirat.

A Vasiterv után 1988-tól a Pelikán, 1995-től a Kontúr 10 tervezőiroda tagja volt nyugdíjazásáig.

Tevékenysége során Szentgotthárd 13 általa tervezett és felépült különböző funkciójú épülettel lett gazdagabb. Ezen idő alatt a település újra visszanyerte városi rangját. Munkája során részt vett a „Magtártemplom” hasznosítására kiírt helyi tervpályázaton. Állnak épületei Veszprém- és Somogy megyében is.

Szentgotthárd város vezetése 1987-ben felkérte Czeiner Gábort mellékfoglalkozású főépítészi tevékenység ellátására. Ezen munkáját 30 évig végezte. 1984-ben és 1985-ben részt vett a város addigi Általános Rendezési Tervének felülvizsgálatában, majd ezt követően a városközpont Részletes Rendezési Tervének készítésében. Jelentős szerepe volt a Rábafüzes-i és a Farkasfa-i elkerülő utak nyomvonalának meghatározásában, a készülő tervek véleményezésében. 2000-ben munkakörén belül elkészítette Szentgotthárd városképvédelme szöveges és fotózott anyagát. A szokásos főépítészi feladatokon túl a közeljövő jelentős városrehabilitációs és műemlékvédelmi feladatának a volt a kaszagyári terület újrahasznosításának előkészítésében is részt vett.

Eredményesen szorgalmazta az 1960-as évek elején mondvacsinált okokból lebontott Rába-hídfőben állt, a híd rekonstrukciójával egyidőben, korabeli fénykép alapján készült terv segítségével – a Nepomuki Szent János szobor védőépületének újbóli felépítését. Közbenjárt a város legnagyobb építészeti értéke, a F. A. Pilgram tervezte kolostor-együttes temploma fedélszékének felújítása ügyében, mely munkálatok elmaradása súlyosan veszélyeztette volna a boltozatokon lévő nagyértékű Dorffmaister- és Gusner-festményeket.

Néhány tervezési munkája a több, mint 300 közül: Szentgotthárd városközpontját képező épületek, Őrség Ruházati Áruház és 20 lakás, Hármashatár Étterem és 20 lakás, Kőszeg ABC (ma COOP) áruház és 8 lakás, Szombathely, Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) bázis és irodaház, Körmend, Rákóczi út D-i oldalát képező, több mint 300 lakást és üzleteket magában foglaló négyemeletes épületegyüttes, ugyanitt hétemeletes, középmagas 50 lakásos lakóépület és üzletek, Sárvári Ipari Park, ECOPLAST, SCA, VERSTEINEN, BHV Philips Components, ITOCHU, Gyártó és raktár csarnokok kiegészítő fejépületekkel, 1000, 1500 m2 alapterületekkel. Szombathely-i FORD-STRAUSS AUTÓHÁZ Autószalon és márkaszervíz, Szombathely, SALEZIANER-MITTEX Kft. ipari méretű mosoda és textilszállító épülete.

Tagja a kamarai építész szakmai lap szerkesztőségének, a fotózáson túl rendszeresen cikkeket is ír, fotóz.

Évtizedek óta repülő oktató tevékenységet folytatott. Légi felvételeivel kollégáit, az építési hatóságokat és a kamarai újságot ingyenesen támogatja.